Je toegang tot het hotel is geblokkeerd. Lees dan hier verder

Uitleg van de banberichten

Onacceptabel gedrag - Hieronder valt schelden, omzeilen van het woordfilter, onacceptabele Spacenamen, onacceptabele gesprekken of uitingen in kamers, onacceptabele kamernamen of onacceptabel gedrag in kamers. Meestal is de duur van een verbanning bij een eerste overtreding 2 uur. Als er sprake is van zeer kwetsende of schokkende uitingen of bij herhaling van de overtreding kan een verbanning oplopen tot 7 dagen of meer. Dit wordt per geval en voorgeschiedenis beoordeeld. In extreme gevallen en in het geval van onacceptabele Spacenamen kunnen Space's direct en voor altijd uit het hotel worden verwijderd.

==========================

Nadrukkelijk seksuele gedragingen - Hieronder valt cybersex, het aanbieden van seksuele handelingen in ruil voor meubels, Diamanten of Credits, het bespreken van seksuele handelingen, uitgeven van pornografische sites etc. Deze verbanning duurt over het algemeen 2 uur. Bij herhaling van de overtreding kan dit oplopen tot 7 dagen. In extreme gevallen kunnen Space's direct en voor altijd uit het hotel worden verwijderd.

==========================

Lastigvallen - Hieronder valt pesten, seksuele intimidatie, het maken van haatkamers, het clonen van namen van andere spelers met de bedoeling ze zwart te maken, het verspreiden van roddels over een andere speler, het aanmaken van een Spacenaam met de intentie om een andere speler te kwetsen, of iets van deze strekking. De duur van deze ban is meestal 2 uur, tenzij er sprake is van eerdere overtredingen of extreem gedrag. In zo'n geval kan de ban oplopen tot 7 dagen of hoger. In extreme gevallen kunnen Space's direct en voor altijd uit het hotel worden verwijderd.

==========================

Ordeverstoring - Hieronder valt Herhaaldelijk flooden (herhalen van dezelfde tekst via een floodprogramma), het opzettelijk blokkeren van kamers of teleporters, het herhaaldelijk opdringen van het ruilscherm tegen de wil van een medespeler, het met opzet verstoren van spelletjes in gastenkamers, misbruik van de Noodroepfunctie (Blauwe Vraagteken) etc. Dit betekent een ban van 2 uur en oplopend bij herhaling.

==========================

Haatzaaien/discriminatie - Hieronder valt racistische opmerkingen, discriminatie op basis van geslacht, racistische namen of missies. Dit soort verbanningen zijn over het algemeen nooit korter dan 24 uur. Space Hotel tolereert geen enkele uiting van discriminatie of haat en ziet dit als uiterst onacceptabel gedrag. In extreme gevallen kunnen Space's direct en voor altijd uit het hotel worden verwijderd.

==========================

Illegale activiteiten - Hieronder valt het adverteren en promoten van het gebruik van drugs, het vragen om wachtwoorden, het versturen van virussen of keyloggers via e-mail of sites, het gebruiken of bespreken van hacking-, scripting- of editingprogramma's, het bespreken van illegale activiteiten, gewelddadige situaties naspelen, dreigen met geweld, het openbaar maken of verspreiden van vertrouwelijke bedrijfsinformatie via het internet of print of andere elektronische wijze, zoals vermeld in onze Algemene Voorwaarden etc. Deze overtredingen kunnen resulteren in een onmiddellijke en permanente verwijdering uit het Space Hotel.

==========================

Geven/vragen van persoonlijke info - Hieronder valt het vragen om persoonlijke informatie van een speler. Voorbeelden zijn: het vragen naar inloggegevens, het verkopen of kopen van Spaceaccounts. Deze overtredingen kunnen resulteren in een onmiddellijke en permanente verwijdering uit het Space Hotel.

==========================

Oplichterij - Hieronder valt het aanbieden van Space Diamanten of Credits in ruil voor meubels of Spaceaccounts, informatie, of accountinfo of andere persoonlijke informatie, het voordoen als Space Staff, het adverteren van scamsites via URL of links, pogingen tot stelen van andermans meubels. Deze overtredingen kunnen resulteren in een onmiddellijke en permanente verwijdering uit het Space Hotel.

==========================

Fraude - Hieronder valt elke vorm van fraude met de verschillende Space Hotel betaalmethodes, zoals het aankopen van Diamanten zonder toestemming van de betaler van de rekening, misbruik van creditcard, misbruik bij het bestellen via mobiele nummers of misbruik van de Space Diamanten Lijn. Deze overtredingen kunnen resulteren in een onmiddellijke en permanente verwijdering uit het Space Hotel.

==========================

Heb je ondanks bovenstaande uitleg toch nog een vraag over een verbanning, gebruik dan de Space Help Tool om je vraag door te sturen naar onze Player Support.